زنجیره بلوکی: معرفی و کاربردها

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا/دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 هیات علمی /گروه مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر

10.22034/jfsa.2022.353946.1140

چکیده

زنجیره‌ بلوکی را می‌توان یک دفتر دیجیتال جهانی خطاناپذیر معرفی کرد که برای هر گونه عملیات ثبت داده یا به بیانی دیگر ذخیره‌سازی تراکنش‌ها به کار می‌رود. غیرمتمرکز بودن، توزیع پذیری، امنیت، شفافیت، تغییرناپذیری و گمنامی از ویژگی‌های اصلی این فناوری نوظهور می‌باشند. رمزارزها و به طور خاص بیت‌کوین مهم‌ترین و موفق‌ترین کاربرد فناوری زنجیره بلوکی اند. بیت‌کوین اولین پیاده‌سازی عملی و موفق زنجیره بلوکی‌ است. نوآوری خالق بیت‌کوین در این بود که راهی برای غیرمتمرکزسازی تراکنش‌های مالی با استفاده از زنجیره بلوکی ایجاد کرد و پس از آن هزاران رمز ارز دیگر با تغییراتی در این ساختار پایه، بر بستر زنجیره بلوکی بوجود آمد. با استفاده از این فناوری، امکان تقلب، دو بار خرج کردن پول و برگشت تراکنش‌های مالی ثبت شده در شبکه از بین می‌رود. با پیشرفت دنیای رمز ارزها، اتریوم که آن را نسل دوم زنجیره ‌بلوکی می‌نامند، ظهور کرد. هدف اصلی اتریوم این بود که بتواند همه عملیات و فرآیندها را غیرمتمرکز کند. قراردادهای هوشمند نیز یکی از فناوری‌های حاصل از شبکه اتریوم است. هدف طراح آن، این بود که برای نگهداری از قراردادها از یک دفترکل توزیع شده استفاده کند. در این مقاله، مروری کامل بر مباحث مطرح شده در حوزه زنجیره ‌بلوکی ارائه شده‌ است. مفاهیم اساسی، شبکه اتریوم و معرفی چندین پروژه‌ انجام شده در این حوزه سه بخش‌ اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها