مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکدۀ فنی

20.1001.1.27174409.1397.1.2.1.4/DOR

چکیده


‎ نخستین مطالعات در حوزۀ آمار و احتمال فازی در ایران به حدود ربع قرن قبل (ابتدای دهۀ هفتاد هجری شمسی) باز می‌ گردد. استاد مرحوم دکتر ناصر رضا ارقامی نقش ویژه‌ ای در آغاز و تداوم این مطالعات داشتند. در این ‏مقاله، نقش و تاثیر ایشان را در پژوهش‌ های علمی مرتبط با حوزۀ آمار و احتمال فازی شرح می‌ دهیم ، به مقالات ایشان در این زمینه
اشاره می‌ کنیم و هم چنین به نقش استاد ارقامی در زمینه‌ های آموزشی و ترویجی آمار و احتمال فازی می‌ پردازیم . سرانجام به فعالیت‌ های علمی و اجرایی ایشان در انجمن سیستم‌ های فازی ایران (مانند تاسیس انجمن و راه‌ اندازی مجلۀ علمی - پژوهشی انجمن) اشاره می‌ کنیم . 

کلیدواژه‌ها