نویسنده = ماشاالله ماشین‌چی
t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 1-32

ماشاالله ماشین‌چی؛ سید علی موسوی


حسابگری با واژگان

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-24

ماشاالله ماشین‌چی؛ حدیث السادات حسینی نژاد