مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای - دانشگا سیستان و بلوچستان

2 گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

20.1001.1.27174409.1398.2.2.4.4=DOR

چکیده

در این مقاله، مقدمه‌ای بطور کامل و منظم از فازی مردد، که شامل قوانین عملیاتی مجموعه فازی مردد است را با ارائه مثال‌های متنوع بیان می‌کنیم. همچنین برخی از گسترش‌های مجموعه فازی مردد را به همراه قوانین عملیاتی آنها بازگو خواهیم کرد. این مقاله برای مهندسین، تکنسین‌ها و محققان در زمینه‌های ریاضی فازی، تحقیق در عملیات، علوم اطلاعات، علوم مدیریت و مهندسی در جهت آشنایی و بهره‌مندی با فازی مردد، مناسب است.

کلیدواژه‌ها