مقدمه ای بر روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین

2 گروه ریاضی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

4 گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

20.1001.1.27174409.1399.3.1.8.3/DOR

چکیده

با توجه به پیشرفت علوم فنی و مهندسی و کاربرد معادلات دیفرانسیل در مسائل مهندسی، حل معادلات دیفرانسیل از اهمیت زیادی برخوردار است. آنچه در این مقاله به آن می پردازیم حل عددی این دسته از معادلات در شرایط فازی است. مهمترین نکته در معادلات دیفرانسیل فازی، نوع مشتق فازی به کار رفته در این نوع معادلات است. مشتق سیکالا یکی از کاربردی ترین مشتقاتی بود که در ابتدا در معادلات دیفرانسیل فازی استفاده و بر مبنای آن روش های حل عددی مهمی از جمله روش اویلر ، روش تیلور و روش های چندگامی توسط محققان پیشنهاد گردید. در این مقاله به طور مختصر مروری بر این روش ها خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها