کلیدواژه‌ها = مجموعه فازی نوع ٢
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-104

کامران رضایی؛ حسن رضایی


شماره‌های پیشین نشریه