دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1398 
1. حسابگری با واژگان

صفحه 1-24

ماشاالله ماشین‌چی؛ حدیث السادات حسینی نژاد


4. مروری بر اتوماتای فازی

صفحه 69-87

Mohammad Mehdi Zahedi؛ Marzieh Shamsizadeh


شماره‌های پیشین نشریه