کلیدواژه‌ها = فرضیه فازی
تعداد مقالات: 1
1. p-مقدار فازی در نرم‌افزار R

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 153-164

عباس پرچمی؛ محمدرضا ربیعی؛ محدثه سادات مدنی