کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی تصادفی
تعداد مقالات: 1
1. یک رویکرد پیشنهادی برای حل مسایل برنامه‌ریزی خطی تصادفی فازی چندهدفه با احتمال فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-133

سید هادی ناصری؛ سلیم باوندی


شماره‌های پیشین نشریه