نویسنده = امین هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربردهای آن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 181-235

امین هاشمی؛ محمدباقر دولتشاهی