کلیدواژه‌ها = مجموعه های نوتروسوفیک
تعداد مقالات: 1
1. نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

اسفندیار اسلامی