کلیدواژه‌ها = کد دودوئی
تعداد مقالات: 1
1. کدنگاری روی BE -جبرها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 17-32

اکبر رضایی؛ ارشام برومند سعید؛ محمد حمیدی