دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 13، دی 1402، صفحه 1-50 

مروری

مروری بر اعداد Z‎ و کاربردهای آن

صفحه 1-50

فاطمه رضائی؛ حامد رفیعی؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی


مقاله پژوهشی

چندجمله‌ای‌های فازی برای حل مسئله برنامه‌ریزی آرمانی چندانتخابه فازی

صفحه 51-64

زهرا آرامی؛ مریم عرب عامری؛ حسن میش مست نهی


مروری

تحلیلی بر اعداد فازی دوقطبی

صفحه 91-113

فاطمه باباکردی؛ نعمت اله تقی نژاد


مقاله پژوهشی

رﮔﺮﺳیون خطی فازی بردار پشتیبان با خطای فازی

صفحه 115-132

اعظم مقدم؛ محسن عارفی؛ محمد قاسم اکبری


روش حلی برای مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه بازه ای

صفحه 191-213

زهرا داوری؛ ساناز ریواز؛ محمود بهروزی‌فر