نویسنده = مرجان کوچکی رفسنجانی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ به کمک روش های مبتنی بر سیستمهای هوشمند

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 63-74

میثم ثمره قاسم؛ مرجان کوچکی رفسنجانی


2. طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 205-222

مرجان کوچکی رفسنجانی؛ حمیده فاطمی دخت