کلیدواژه‌ها = احتمال فازی
تعداد مقالات: 2
2. مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-9

سید محمود طاهری