تعداد مقالات: 58

26. p-مقدار فازی در نرم‌افزار R

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 153-164

عباس پرچمی؛ محمدرضا ربیعی؛ محدثه سادات مدنی


27. ارائه نمودارهای کنترل ‎‏کیفیت فازی- آماری فرایند با استفاده از عملگر فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 165-176

مهسا صعصعی؛ رضا پور موسی


28. محاسبه مسیربحرانی فازی شبکه پروژه با متغیرهای زبانی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 177-194

ناصر شهسواری پور؛ شهلا حیدربیگی


29. روش اسپلاین های رگرسیونی تطبیقی چندگانه (MARS) با پاسخ های فازی و کاربرد آن در پزشکی اجتماعی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 195-211

مینا رضایی؛ روشنک علی محمدی؛ مهشید نامداری


30. t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-32

ماشاالله ماشین‌چی؛ سید علی موسوی


31. کاربرد آزمون فرضیۀ فازی در تحلیل شکاف برخی متغیرهای مربوط به پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-16

سید محمود طاهری؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلی پور


32. کدنگاری روی BE -جبرها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 17-32

اکبر رضایی؛ ارشام برومند سعید؛ محمد حمیدی


33. مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-68

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده؛ خدیجه ابول پور


34. کاربرد منطق فازی در تشخیص تپش قلب نامنظم با استفاده از نوار قلب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-61

آرمین شوقی؛ محمدباقر دولتشاهی


35. طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ به کمک روش های مبتنی بر سیستمهای هوشمند

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-74

میثم ثمره قاسم؛ مرجان کوچکی رفسنجانی


36. FNHSM_HRS: سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-80

مصطفی خلجی؛ چیترا دادخواه


38. مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 81-108

امیر رحیمی؛ فرانک حسین‌زاده سلجوقی


39. مروری بر مجموعه‌های فازی فیثاغورسی و معیارهای فاصله و شباهت برای آنها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-119

کامران رضایی؛ حسن رضایی


41. برآورد بیز فازی بر‌اساس داده‌های فازی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-134

ملیحه عابدینی؛ محسن عارفی


42. مروری بر مجموعه های فازی نوع-2

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-150

شگوه سرگلزائی؛ حسن میش مست نهی


43. مقدمه ای بر روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل فازی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 135-162

نازنین احمدی؛ الهام احمدی؛ سعید عباس بندی؛ توفیق الهویرنلو


44. بررسی عوامل موثر بر پدیده طلاق با استفاده ازنقشه شناختی فازی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-166

نرگس ابراهیمی ثالث؛ حمیدرضا قنبری


46. برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-178

فرهاد حمیدی؛ ندا امیری


47. کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 179-190

رضا اعتصامی؛ محسن مددی؛ رضا پور موسی؛ رضا اشرف گنجویی


48. تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربردهای آن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 181-235

امین هاشمی؛ محمدباقر دولتشاهی


49. کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-204

حسین آزادی خیرآبادی؛ محمدرضا ماشین چی


50. طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 205-222

مرجان کوچکی رفسنجانی؛ حمیده فاطمی دخت